יד שבכותרות בזמן האחרון :-)

קיפול מטורף בריבר.

בין החברה שלנו יש ויכוח אם זה קיפול נכון או טעות

דאג פולק סובר שטעות אגב, אבל לא מסביר יותר מדי למה.

מה דעתכם?