אני מעוניין להפקיד מאיזור ירושלים או פגישה או העברה בנקאית מבנק הדואר רק מישהו מרשימת אמינות