הדג מאד לוס, מאד רע ואגרסיבי. שתי השחקנים האחרים רגים טובים. פריפלופ שוחק בסדר נגד סוג שחקן כזה או שעדיף לנסות לבודד אותו גם בלי אס בלוקר\משהו אחר?

Hero (MP): 25.91 BB
MP+1: 74.93 BB (VPIP: 39.13, PFR: 21.74, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
MP+2: 13.43 BB (VPIP: 10.29, PFR: 7.81, 3Bet Preflop: 3.33, Hands: 68)
CO: 10 BB (VPIP: 34.18, PFR: 16.67, 3Bet Preflop: 2.63, Hands: 80)
BTN: 37.1 BB (VPIP: 12.00, PFR: 8.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 26)
SB: 42.74 BB (VPIP: 35.57, PFR: 24.87, 3Bet Preflop: 13.51, Hands: 196)
BB: 269.21 BB (VPIP: 35.99, PFR: 19.58, 3Bet Preflop: 6.34, Hands: 343)
UTG: 30.17 BB (VPIP: 20.93, PFR: 17.07, 3Bet Preflop: 11.11, Hands: 43)
UTG+1: 55.12 BB (VPIP: 69.75, PFR: 52.10, 3Bet Preflop: 36.17, Hands: 242)

SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB

Pre Flop: (pot: 1.5 BB) Hero has 2h Kh Td Ks
fold, UTG+1 raises to 2.88 BB, Hero calls 2.88 BB, fold, fold, CO calls 2.88 BB, fold, fold, BB calls 1.88 BB

Flop : (12 BB, 4 players) Qs 9h 3s
BB checks, UTG+1 bets 12 BB, hero?