למגיעים בזמן יש טורניר פרירול שבו המנצח מקב ל 300 שח מתנה 0542281280