סעמק אין אף ממיר ידיים שעובד עם האתר הזה...

בכל מקרה, 100 אחרונים בערך ב125$ סאנדיי בתוך הכסף.
גיבור עם KK עם 22בב פותח אנדר. פלאט של שחקן טוב עם 70בב מקאט אוף. ביג גם משלים.
פלופ KQ7ddd
צ׳ק,מהמר שליש, שולם, פולד.
טרן Ah, בט 7בב לתוך 12בב שולם
ריבר Th, בט אול אין 10בב לתוך 26בב
מחשבות?
כמעט שרפתי את המחשב (התוצאה למטה, אבל תענו לפני שהצצתם)

Poker Hand #TM265646717: Tournament #6159291, Sunday Special $125 Hold'em No Limit - Level20 (2,500/5,000) - 2020/06/28 22:49:20
Table '110' 8-max Seat #8 is the button
Seat 2: 6932f0df (221,735 in chips)
Seat 3: 15d7f2b1 (136,290 in chips)
Seat 4: Hero (112,171 in chips)
Seat 5: 12b21c6e (83,528 in chips)
Seat 6: 870331bb (343,549 in chips)
Seat 7: f83436ba (359,707 in chips)
Seat 8: deabcb40 (133,206 in chips)
6932f0df: posts the ante 750
f83436ba: posts the ante 750
deabcb40: posts the ante 750
12b21c6e: posts the ante 750
870331bb: posts the ante 750
15d7f2b1: posts the ante 750
Hero: posts the ante 750
6932f0df: posts small blind 2,500
15d7f2b1: posts big blind 5,000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 6932f0df
Dealt to 15d7f2b1
Dealt to Hero [Kh Kc]
Dealt to 12b21c6e
Dealt to 870331bb
Dealt to f83436ba
Dealt to deabcb40
Hero: raises 5,000 to 10,000
12b21c6e: folds
870331bb: folds
f83436ba: calls 10,000
deabcb40: folds
6932f0df: folds
15d7f2b1: calls 5,000
*** FLOP *** [Qd Kd 7d]
35k
15d7f2b1: checks
Hero: bets 13,590
f83436ba: calls 13,590
15d7f2b1: folds
*** TURN *** [Qd Kd 7d] [Ah]
62k
Hero: bets 35,712
f83436ba: calls 35,712
*** RIVER *** [Qd Kd 7d Ah] [Th]
130k
Hero: bets 52,119 and is all-in
f83436ba: calls 52,119
Hero: shows [Kh Kc] (Three Kings)
f83436ba: shows [9d Ad] (Ace High Flush)
*** SHOWDOWN ***
f83436ba collected 240,592 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 240,592
Board [Qd Kd 7d Ah Th]
Seat 2: 6932f0df (small blind) folded before Flop
Seat 3: 15d7f2b1 (big blind) folded on the Flop
Seat 4: Hero showed [Kh Kc] and lost with Three Kings
Seat 5: 12b21c6e folded before Flop
Seat 6: 870331bb folded before Flop
Seat 7: f83436ba showed [Ad 9d] and won (240,592) with Ace High Flush
Seat 8: deabcb40 (button) folded before Flop