ערב פוקר חברי
בשעה 21:00 באזור גני סביון (מרכז)
בליינדים 5:5 )ללא גניות וללא רשימות(
אירוח חברי : 40 ש"ח חד פעמי
יש חניה מסודרת ובחינם
אפשר גם דילר צויס
להרשמה 054-7082206