יום חמישי בשבוע מתארגן ערב טקסס הולדם חברי וביתי בתל אביב
להצטרפות : 054-6923911
בליידנים : 1-2 / ירידה החל מ 200
אירוח : 40 שח חד פעמי (ללא גניות)
המשחק בביתי והציוד כחדש לשם כך מבקש גם לשמור על הציוד ...