ערב חמישי ערב פוקר ביתי אצלי במרכז הארץ,
להצטרפות : 0546924210
בליינדים : 5:5 / ירידה מ 300
אירוח : סמלי וחד פעמי (אין גניות וללא רשימות)