יום ראשון טקסס איכותית בשעה 21:00
באזור ת"א משחק חברי בביתי
בלינדיים 5-5 ללא גניות
054-7082206