הערב יום ראשון מארגן ערב פוקר אצלי בת"א
כל מי שרוצה להצטרף מוזמן ,
להצטרפות 0546924210
משחקים גג עד 9 סביב השולחן .
בליינדים 1/2 (אין גניות וכד')