ערב פוקר אצלי בתל אביב בשעה 21:00
בליינדים 2-5 וירידה החל מ 200
ערב חברי ללא גניות וללא רשימות
לפרטים והרשמה 054-6923911