רביעי צהריים + ערב טקסס הולדם איכותי
בליינדים 5/5 ללא גניות
אירוח ברמה גבוהה מאוד
ניהול המפגש : 80 חד פעמי מכל שחקן , אין גניות ואין רשימות
לשמירת מקום ולפרטים 054-4406472