טקסס בת"א
ערב ביתי 2/5 בבליינדים
054-6924210
ערב ללא גניות וללא רשימות