5-5 ירידה 300 מתחילים ב-21.00
אירוח על רמה, אוכל ושתייה במהלך הערב.

לשמירת מקום- 0542262407