היום בערב בחולון מתחילים ב20:00 שולחן 5|5
ירידה 400
בונוס 10% לפותחי בשולחן...
בונוס לשחקנים חדשים...
אווירה הכי טובה באזור המרכז
כיבוד עשיר כל הערב
לפרטים נוספים ולשמירת מקום רוני 0542820754