ראיתי שזה לא נוח לאנשים בפורמט הקודם,
מישהו רוצה לרפרף?